Brenemark

Profesor Per-Ingwar Branemark odkrył możliwość integracji tytanu z tkanką ludzką. Wykonał on w 1965 roku swój pierwszy zabieg wszepienia implantu. Most osadzony na implantach służy pacjentowi profesora doskonale do dzisiejszego dnia.

Dzięki odkryciu profesora Per-Ingvar Branemarka miliony pacjentów poddaje się zabiegom implantacji metodą Brenemarka co czyni ją bezkonkurencyjną.

Skuteczność metody Branemarka zastała udokumentowana poprzez prowadzenie wieloletnich badań. Dzięki nim pacjenci poddający się zabiegom implantacji mogą być pewni, że leczenie skończy się powodzeniem.

Metoda wszczepienia implantów za pomocą Branemark System daje nam gwarancję bezpiecznego, szybkiego oraz zakończonego sukcesem zabiegu.

Jeżeli utraciłeś wszystkie zęby w szczęce lub żuchwie, istnieją dwie podstawowe możliwości odbudowy zębów: proteza całkowita wyjmowana lub osadzenie uzupełnienia protetycznego na implantach. Tradycyjna wyjmowana proteza całkowita w wielu przypadkach jest dobrym rozwiązaniem zastępującym własne zęby pacjenta, jednak z czasem kość zostaje resorbowana i zmniejsza swoja objętość, przez co proteza przestaje dostatecznie przylegać. Obecnie coraz częściej pacjenci nie chcą zaakceptować możliwość korzystania z protezy z powodów psychologicznych i społeczno-towarzyskich. Z każdym dniem grupa ta zwiększa się wraz z poznaniem nowych możliwości alternatywnych. Metoda Brenemark System daje poczucie odzyskania zębów a przez to polepszenie jakości życia.
W przypadku częściowego lub całkowitego bezzębia alternatywną metodą odzyskania zębów może być osadzenie mostu na implantach. Odkrycie integracji tytanowego implantu z kością zawdzięczamy szwedzkiemu naukowcowi, profesorowi Per-Ingvar Branemark. Dokonał on swojego pierwszego zabiegu w 1965 roku. Osadzony wówczas most na implantach służy pacjentowi do dzisiaj. Od tego czasu ponad 400 000 pacjentów na całym świecie zostało poddanych zabiegowi implantacji, co czyni metodę wszczepów BRANEMARK SYSTEM® bezkonkurencyjną. Metoda została udokumentowana na drodze trzydziestoletnich, skrupulatnych i systematycznych prac badawczych, dzięki czemu pacjenci poddający się obecnie implantacji mogą być pewni, że lata badań naukowych przemawiają za powodzeniem zabiegu.