Amputacja przyżyciowa

Usunięcie żywej miazgi z komory zęba z pozostawieniem miazgi w kanale zęba.