Bio-oss

Materiał stymulujący wzrost kostny. Wszczepiamy ten materiał w miejscu implantacji, resekcji, zmian okołowierzchołkowych, torbieli, kieszeni zapalnych itp.

Bio-Oss jest naturalnym materiałem zastępczym pochodzącym z tkanki kostnej. W trakcie opatentowanego procesu produkcji usuwane są wszystkie składniki mogące powodować przenoszenie chorób lub wywołać reakcje alergiczne (cząsteczki organiczne). Naturalna charakterystyka struktury mineralnej pozostaje mimo to w dużym stopniu niezmieniona.

Działanie Bio - Oss

W ubytek kostny wprowadza się Bio - Oss w formie granulek lub bloku. Następnie przykrywa się go membraną kolagenową Bio-Gide (jasno niebieski). Membrana pełni funkcje bariery zapobiegającej wrastaniu komórek nabłonka w obudowującą się tkankę. Naturalna struktura preparatu Bio-Oss umożliwia szybką rewitalizację naczyń krwionośnych. Komórki kostne sukcesywnie łączą się z cząsteczkami Bio-Oss (fiolet) Po około sześciu miesiącach, cząsteczki Bio-Oss ulegają połączeniu i tworzą nową strukturę kostną. Bio-Oss w niej zawarty przechodzi gruntowne przemiany i powoli zanika(niebieskie komórki). Bio-Gide ulega stopniowemu rozkładowi następującemu w czasie sześciu do dziewięciu miesięcy.

         

Jak rekonstruować kość?
Brakujący ząb został zastąpiony implantem.

Niedostateczna ilość kości nie pokrywa widocznego gwintu implantu. Stabilność wszczepu jest zagrożona.
Cząsteczki Bio-Oss zostają umieszczone w ubytku kostnym.

Aby zapewnić stabilny proces gojenia cząsteczki Bio-Oss pokrywane są membraną (Bio-Gide).

Zabieg wszczepienia Cerasorb, Bio-oss, Biogran wymaga od pacjenta przygotowania antybiotycznego i okresu rehabilitacji po nim.