Znów krzywe zęby?

Tak! Taki scenariusz jest możliwy. Jeśli aparaty retencyjne nie będą stosowane odpowiednio długo, może dojść do pogorszenia zgryzu, co w nasilonych przypadkach może wymagać ponownego leczenia. Zęby mogą się skrzywić z powodów niezależnych od wcześniej prowadzonego leczenia. Po zauważeniu takich nieprawidłowości najlepiej skontaktować się z lekarzem ortodontą, pod którego opieką się znajdowaliśmy, ponieważ on zna najlepiej historię naszego zgryzu.