Ilość kanałów w zębach

Podstawą większości z tych systemów jest specyficzny podział uzębienia na 4 części = kwadranty (tzw. krzyż uzębienia). Ważne jest to, aby na taki schemat zębów patrzeć w ten sposób jakby zastępował on pacjenta (poniższy schemat dotyczy zębów stałych):

Zęby:

11- 13 -21-23-31-33-41-43 = 1 kanał

14-24-34-44 = 2 kanały

15-25-35-45 = 1 kanał

16-26 = 3 kanały

36-46= 2/3 kanały (różnie)

17-18-27-28-37-38-47-48 = 3/4 kanały