Bio guide

Bio-Gide to nazwa membrany kolagenowej wytwarzanej z oczyszczonych włókien kolagenowych tkanki wieprzowego, który przyspiesza proces gojenia ran, umożliwia optymalną regenerację kości i błony śluzowej dzięki swojej białkowej budowie.

Membrana Bio-Gade jest opracowana razem z Bio-Oss'em, jej zewnętrzna zbita warstwa chroni kość przed wrastaniem błony śluzowej, natomiast jej wewnętrzna porowata warstwa sprzyja integracji nowo powstałej tkanki kostnej.Ulega stopniowemu rozkładowi, który trwa zwykle od sześciu do dziewięciu miesięcy. Błona samoistnie ulega resorpcji, dzięki czemu niepotrzebny jest kolejny zabieg. Taki proces nie zakłuca przebiegu integracji tkanki kostnej.

Inną alternatywą odbudowy kości może być zastosowanie własnej kości pacjenta jako preparatu kościo-zastępczego.