Rola tomografi komputerowej

Prawidłowo zaplanowane badanie za pomocą tomografii komputerowej (TK) gwarantuje odpowiednią jakość trójwymiarowych obrazów szczęki lub żuchwy, a następnie poprawność zabiegu implantologicznego. Celem pracy jest przedstawienie roli badania tomografii komputerowej w wirtualnym planowaniu zabiegów implantologicznych w stomatologii. Zastosowanie techniki podwójnego skanu TK pozwala na wirtualne zaplanowanie zabiegu implantologicznego, a następnie poprawne przeprowadzenie zabiegu wszczepienia implantów.

Dzięki wykonaniu badania lekarz, może poprawnie ocenić okolicę planowanej implantacji a więc:

  • ilość i jakość kości w okolicy planowanego zabiegu,
  • stan zębów sąsiednich (próchnica, ruchomość, płytka nazębna i kamień, zmiany zapalne),
  • rozmiar i położenie sąsiednich struktur anatomicznych mogących ograniczać możliwości założenia wszczepów (min rozmiar zatok szczękowych i przynosowych, położenie kanału nerwu zębodołowego dolnego oraz otworu bródkowego).

Obrazowanie wolumetryczne zapewnia więcej informacji diagnostycznych niż zdjęcie panoramiczne czy zębowe, przez co daje możliwości wcześniejszego i dokładniejszego rozpoznania choroby, a tym samym skuteczniejszego leczenia.

Tomografię komputerową wykorzystujemy też do przeprowadzania zaawansowanych zabiegów z nawigacją, co gwarantuje nam bezpieczeństwo w trakcie zabiegu oraz skrócenie czasu jego trwania.

Podczas bardziej skomplikowanych zabiegów można na podstawie tomografii i programów komputerowych wykonać szablon chirurgiczny, który precyzyjnie nawiguje wiertło zgodnie z tym, co wcześniej zaplanował lekarz.