Jest to rodzaj protezy ruchomej, całkowitej, która osadzona jest na filarach (implanty, odpowiednio spreparowane własne zęby pacjenta), dzięki czemu trzymanie się takiego rodzaju protez jest bardzo dobre.

Problemem podczas protezowania pacjentów są choroby przyzębia. Każde uzupełnienie z założenia jest czynnikiem pogarszającym stan periodontologiczny. Etiopatogeneza utraty kości wyrostka wokół zębów z tego typu problemami włącza element urazowy. Prawidłowo zaplanowane i wykonane protezy overdenture pozwalają skutecznie zahamować postęp choroby. Siły wyważające na zęby osłabione paradontologicznie w protezach overdenture mogą być skutecznie obniżone.


Zalety protez orerdenture

- Zahamowanie resorpcji wyrostków zębodołowych

W przypadku pozostawienia pojedynczych korzeni zębowych albo wprowadzenia implantów stopień resorpcji wyrostków zębodołowych zostaje zahamowany. Mniejsza resorpcja jest równoznaczna z zachowaniem większego pola protetycznego, a to
z kolei jest równoznaczne z mniejszymi problemami podczas protezowania. Interesujący jest fakt, że implanty wprowadzone w żuchwie w odcinku przednim hamują (chociaż nie w rówomiernym stopniu) resorpcję również w odcinkach dystalnych.


- Zachowanie filarów

Niekorzystny stosunek długości korony do korzenia, zaburzenia zgryzu, przeciążenia to tylko niektóre czynniki prowadzące do rozchwiania zębów filarowych i utraty kości wyrostków zębodołowych. Protezy overdenture pozwalają na utrzymanie tych czynników pod kontrolą, a końcowy efekt leczenia jest przewidywalny
i długoterminowy.

- Poprawa stabilizacji protez

Protezy overdenture, oprócz wszystkich czynników stabilizujących protezy całkowite, wykorzystują również zachowane korzenie zębów czy implanty.


- Lepsza retencja

Retencję protez overdenture można efektywnie zwiększyć, mocując na korzeniach specjalne elementy retencyjne.

Elementami tymi mogą być:

  • Zespolenie belkowe

Zespolenie belkowe (kładkowe) jest jednym najbardziej retencyjnych połączeń w protezach typu overdenture, opartych na implantach. Daje ono możliwość zblokowania implantów w jedną funkcjonalną całość oraz korzystnego rozdzielenia działających na implanty sil. Zapewnia bardzo dobre utrzymanie i stabilizację opartych na nim uzupełnień.

Zespolenie belkowe jest również jednym z najtrudniejszych do wykonania
(z technicznego punktu widzenia) typem połączeń w protezach overdenture.

Ze względu na kształt przekroju belki połączenia belkowe można podzielić na:

• okrągłe

• łzowe

• równoległe

• nietypowe

Ze względu na kształt połączenia filarów między implantami:

• proste (2 implanty)

• łamane (większa ilość implantów)

• nietypowe (V kształt, półokrągłe)

Poszczególne typy różnią się od siebie zakresem swobody ruchu, jaki posiada oparta na nich proteza overdenture.

W przypadku belek prostych o przekroju okrągłym proteza posiada największą swobodę ruchu. Okrągły kształt pozwala na ruchy obrotowe protezy wokół długiej osi samej belki. Obciążenia okluzyjne przenoszone są głównie na śluzówkę. Belki proste o ścianach równoległych i oporowym kształcie blokują obroty protezy, przenosząc siły okluzyjne w głównej mierze na implanty.

Belki łzowe można określić jako belki półsztywne, które przenoszą siły na implanty i śluzówkę. Praktycznie wszystkie belki łamane są połączeniami typu sztywnego i szczególnie przy większej ilości implantów można je porównać do mostów warunkowo ruchomych, gdzie wszystkie siły okluzyjne przenoszone są bezpośrednio na implanty.

  • Zespolenie kulkowe

Zespolenie kulkowe oparte jest na wykorzystaniu kulkowej patrycy (filar) i metalowej albo plastikowej matrycy umieszczanej w protezie. Pozwala ono na łatwe i szybkie wykonanie protezy overdenture o dobrej retencji i stabilizacji.


W przypadku protez na implantach zalecane jest wykonanie protezy i odczekanie kilku tygodni z zamontowaniem magnesów, zanim proteza nie osiądzie. Wykonanie protez overdenture na implantach wskazane jest szczególnie u pacjentów z silną resorpcją wyrostków zębodołowych, kiedy założenie implantów o dostatecznej średnicy oraz długości nie jest możliwe. Ze względu na łatwość utrzymania higieny protezy na magnesach wskazane są również u pacjentów starszych albo
z zaburzeniami motoryki. Magnesy dają możliwość łatwego wprowadzania
i usuwania protezy z jamy ustnej.

 
inne precyzyjne elementy retencyjne(układy łączone np. belka z patrycami, belka z matrycami, itp.)

  • Lepsza estetyka

Wykonanie protezy całkowitej, indywidualny dobór ustawienia zębów i uzupełnienie brakujacych tkanek miękkich powodują to, że w wielu przypadakach wykonanie protezy overdenture przewyższa pod wieloma względami wykonanie protez częściowych, a w niektórych przypadkach mostów opartych na implantach.

  • Lepsza okluzja

Możliwość łatwiejszego ustalenia wysokości zwarcia oraz centralnego zwarcia pozwalają dobrać bardziej korzystny w danym przypadku typ okluzji.

Możliwość łatwego modyfikowania protezy. Protezy overdenture, wykorzystujące dodatkowe elementy retencyjne, pozwalają na redukcję płyty protezy.

  • Zachowanie propriorecepcji

Przenoszenie sił okluzyjnych na ozębną pozwala na lepszą kontrolę neuromięśniową. Pacjenci często łatwiej akceptują takie uzupełnienia. Bardziej fizjologiczne przenoszenie sił żucia. Siły żucia są rozłożone na filary i śluzówkę, co pozwala na bardziej korzystne przenoszenie tych sił. Skrócone zęby pozwalają na bardziej osiowe ich obciążenie. Nie bez znaczenia jest także fakt, że śluzówka jest mniej traumatyzowana.

  • Prosta naprawa

Naprawa protez overdenture nie przysparza na ogół wielu problemów. Ewentualne koszty są rówież nieporównywalnie mniejsze niż w przypadku innych uzupełnień. Protezy overdenture można także łatwo modyfikować. Utrata jednego z filarów nie zmienia z reguły sytuacji wewnątrzustej. Należy tylko podścielić protezę
w odpowiednim miejscu.

Ekspert radzi

1. Po jakim czasie od zabiegu wszczepienia implantu można wrócić do pracy?

Po jakim czasie od zabiegu wszczepienia
implantu można wrócić do pracy?

Po zabiegu, podczas którego wszczepiamy jeden
implant pacjent już następnego dnia może udać się do pracy. Istnieje jednak
prawdopodobieństwo wystąpienia obrzęku po zabiegowego. Po zabiegu z kilkoma
wszczepami może wystąpić kilkudniowy obrzęk i wtedy potrzebne jest zwolnienie z
pracy na kilka dni.

Dożywotnia gwarancja na implanty

nobel garancija 1 large

Protetyka Procera 5 lat gwarancji

All-on-4 zęby w jeden dzień