W dzisiejszych czasach stomatolodzy mają różne oczekiwania i żądania, co do jakości wykonywanych zdjęć wewnątrzustnych. W radiologii stomatologicznej wykonuje się zdjęcia wewnątrzustne dwoma technikami:

  • techniką równoległą

  • techniką kąta prostego

Stosowanie techniki równoległej często napotyka na trudności natury anatomiczno- topograficznej, jakość techniczna tych zdjęcia jest gorsza w stosunku do zdjęć wykonywanych techniką kąta prostego. W tej technice promień centralny przebiega zawsze pod kątem prostym do płaszczyzny błony rentgenowskiej, co pozwala na wykonanie precyzyjnych zdjęć, z których dokładnie można określić położenie komory i kanału.

Ekspert radzi

1. Po jakim czasie od zabiegu wszczepienia implantu można wrócić do pracy?

Po jakim czasie od zabiegu wszczepienia
implantu można wrócić do pracy?

Po zabiegu, podczas którego wszczepiamy jeden
implant pacjent już następnego dnia może udać się do pracy. Istnieje jednak
prawdopodobieństwo wystąpienia obrzęku po zabiegowego. Po zabiegu z kilkoma
wszczepami może wystąpić kilkudniowy obrzęk i wtedy potrzebne jest zwolnienie z
pracy na kilka dni.

Dożywotnia gwarancja na implanty

nobel garancija 1 large

Protetyka Procera 5 lat gwarancji

All-on-4 zęby w jeden dzień