Leczenie kanałowe zębów mlecznych wykonuje się niezmiernie rzadko. Rodzaj leczenia zależy od wieku dziecka i stopnia rozwoju zęba. Pomocne w diagnozowaniu i leczeniu mogą okazać się zdjęcia rentgenowskie, które powinny być wykonane przy użyciu nowoczesnej aparatury rentgenowskiej tak, aby mały pacjent otrzymałjak najmniejszą dawkę promieniowania, przystosowaną do badania dzieci. Pozostawienie zębów mlecznych nieleczonych endodontyczne daje bardzo dużą możliwość powikłań ogólnoustrojowych.

Metody leczenia:

  • poprzezamputację moralną,

  • amputację przyżyciową lub wypełnianie kanału „okresowe” materiałami na bazie wodorotlenku wapnia ( materiał trzeba dokładać) aż do resorpcji korzenienia i utraty zęba.

Obnażenia miazgi wskutek próchnicy są częstsze w zębach mlecznych ze względu na relatywnie większy rozmiar komory miazgi. Wskutek obnażenia miazgi może wystąpić infekcja, co prowadzi do zapalenia miazgi i często martwicy. Nie zawsze prowadzi to do wystąpienia bólu, gdyż zapalenie może pozostać przewlekłe, ale stan może się zaostrzyć w każdej chwili.
Zęby mleczne z obnażeniem miazgi powinny być zawsze leczone a to leczenie przyjmuje formę albo terapii miazgi albo ekstrakcji. Jeśli przeprowadza się ekstrakcje to należy rozważyć utrzymanie przestrzeni i ekstrakcje wyrównawcze i kompensujące.


Wskazania dla zachowania zębów mlecznych

Gdy ząb mleczny ma być zachowany a nie usunięty to wskazane jest leczenie miazgi
Gdy pacjent przejawia oznaki i objawy zapalenia miazgi czy to odwracalnego czy nieodwracalnego,Gdy styczna listwa brzeżna została zniszczona przez próchnicę
Gdy istnieją radiologiczne dowody, że próchnica obejmuje więcej niż połowę drogi od granicy szkiwno-zębinowej do miazgi

Ekspert radzi

1. Po jakim czasie od zabiegu wszczepienia implantu można wrócić do pracy?

Po jakim czasie od zabiegu wszczepienia
implantu można wrócić do pracy?

Po zabiegu, podczas którego wszczepiamy jeden
implant pacjent już następnego dnia może udać się do pracy. Istnieje jednak
prawdopodobieństwo wystąpienia obrzęku po zabiegowego. Po zabiegu z kilkoma
wszczepami może wystąpić kilkudniowy obrzęk i wtedy potrzebne jest zwolnienie z
pracy na kilka dni.

Dożywotnia gwarancja na implanty

nobel garancija 1 large

Protetyka Procera 5 lat gwarancji

All-on-4 zęby w jeden dzień