Technika sterowanej regeneracji kości(GBR) wykorzystywane są dla odbudowy kości wyrostka w każdym pożądanym wymiarze. Zabieg można wykonać przed wprowadzeniem implantu, jednoczasowo podczas implantacji. W zależności od rozległości ubytku i jego rodzaju ( dehiscencja, zębodół poekstrakcyjny, defekt wyrostka) stosuje się te sama błonę zaporową, błonę wraz autologicznym przeszczepem kostnym. Uzyskuje się w ten sposób kosmetyczne poszerzenie lub podwyższenie wyrostka zębodołowego.

Zabiegi sterowanej regeneracji tkanek umożliwiają uzyskanie odnowy tkanek przyzębia. Regeneracja zgodnie z definicją, jest odtworzeniem utraconej lub zniszczonej struktury. Regeneracja jest procesem tworzenia nowego cementu, ozębnej i kości wyrostka zębodołowego w następstwie odpowiedniego zabiegu chirurgicznego u pacjentów, u których nastąpiło odsłonięcie powierzchni korzeni zębów na skutek zapalenia przyzębia. Ponieważ regeneracja prowadzi do odtworzenia przyzębia, zwiększa się długowieczność uzębienia.

Regeneracji poddaje się kość szczęki, która uległa uszkodzeniu wskutek usunięcia zęba lub periodontopatii (zniszczenia tkanek utrzymujących ząb i zaniku otaczającej go kości). Odbudowy kości może także wymagać planowane wszczepienie implantu w miejsce brakującego zęba.

Zabieg wykonywany jest przy odbudowie implantologicznej bezzębia lub przy utracie jednego zęba, w przypadku małej ilości kości własnej. Sterowana regeneracja kości jest procesem długotrwałym, trwa około 6 miesięcy.

Do sterowanej regeneracji kości mogą być używane preparaty biologiczne lub syntetyczne.

W gabinetach używamy tylko preparatów syntetycznych ewentualnie tkanek własnych pacjenta.

 Przyczynami zaniku kości mogą być także choroby ogólnoustrojowe, zaburzenia hormonalne, nieprawidłowe uzupełnienie protetyczne oraz skłonności dziedziczne.

Zanik kości jest procesem wieloletnim, dzięki nowoczesnej technologii i wiedzy stomatologicznej jesteśmy dziś w stanie odbudować kość w miejscu gdzie potrzebna jest nam przestrzeń na zamontowanie implantu, który w całości musi być umocowany w kości.

Ludzka tkanka posiada zdolność regeneracji, czyli odbudowy utraconej kości. Ale czasami ten proce trzeba wspomóc. Do odbudowy kości służą takie produkty jak Bio-Oss i Bio-Gide, które po prostu wspierają proces odbudowy kości. W przypadku zaniechania takiego postępowanie implant zębowy nie będzie miał dostatecznego oparcia w strukturze kości albo osiągniemy bardzo zły wynik funkcjonalny bądź estetyczny. Decydującym czynnikiem zmuszającym lekarza do zastosowania techniki sterowanej regeneracji tkanek kości (GBR) jest uniemożliwiająca śródkostną implantację niedostateczna ilość i jakość kości własnej pacjenta. Statystycznie 41% zabiegów wprowadzania implantów wymaga dodatkowego udziału GBR.

Wytworzenie nowej tkanki i pogrubienie warstwy kości uzyskuje się poprzez zastosowanie zabiegu GBR. Kwestią zasadniczą dla chirurga jest niedopuszczenie do przemieszczania się komórek nabłonkowych oraz komórek powstających z tkanki łącznej w kierunku nowo powstałej tkanki kostnej. W tym celu stosuje się bariery fizyczne w postaci specjalnych błon - membran. Zastosowanie biomateriałów - substytutów kostnych w połączeniu z błoną pozwala uzyskać całkowitą regenerację uszkodzonej kości wokół implantu lub poszerzyć brakującą kość własną w żądanym kierunku. Po okresie 6-9 miesięcy cząsteczki użytego biomateriału ulegają połączeniu z kością i dają podstawę do stworzenia przez organizm nowej struktury kostnej, a następnie ulegają stopniowemu rozkładowi. Membrana zostaje wchłonięta przez organizm po wypełnieniu swojej roli.

Po zakończeniu procesu sterowanej regeneracji tkanek, kość jest trwale zmieniona i późniejsze obrazy radiologiczne są często nie do odróżnienia od kości własnej.

Ekspert radzi

1. Po jakim czasie od zabiegu wszczepienia implantu można wrócić do pracy?

Po jakim czasie od zabiegu wszczepienia
implantu można wrócić do pracy?

Po zabiegu, podczas którego wszczepiamy jeden
implant pacjent już następnego dnia może udać się do pracy. Istnieje jednak
prawdopodobieństwo wystąpienia obrzęku po zabiegowego. Po zabiegu z kilkoma
wszczepami może wystąpić kilkudniowy obrzęk i wtedy potrzebne jest zwolnienie z
pracy na kilka dni.

Dożywotnia gwarancja na implanty

nobel garancija 1 large

Protetyka Procera 5 lat gwarancji

All-on-4 zęby w jeden dzień